RPK klarade den uppföljande ISO-revisionen 2011-12-14–15 med glans

Efter ISO-certifierningen av förvaltningens ledningssystem förra vintern, var det nu dags för en uppföljande revision. Certifieringsrevisionen från förra året påtalade ett antal brister/avvikelser som till denna revision skulle vara åtgärdade. Certifieringsföretaget Interteks revisor, Stefan Jobs, granskade arbetet med avvikelserna efter föregående revisionsrapport och fann att RPK nu hade vidtagit adekvata åtgärder avseende dessa. Förutom revision av genomförda åtgärder, genomlystes verksamheten i samtliga bärande processer. Stefan Jobs var också ute på klinikens avdelningar och intervjuade medarbetare om hur man upplever ledningsinstrumentet i den praktiska vardagen.

Vid det avslutande mötet 2011-12-15 sammanfattade Stefan Jobs sina slutsatser efter två intensiva revisionsdagar. Han gav stort beröm åt verksamheten som från förra revisionstillfället utvecklat ledningssystemet högst avsevärt. Ett antal förbättringsförslag presenterades, men han hade svårt att finna avvikelser som förutsätter åtgärd. Sammantaget presenterades en! mindre avvikelse. RPK skall inom 30 dagar inkomma med åtgärdsförslag för denna avvikelse. Stefan Jobs kommer att till certifieringsföretaget Intertek förorda fortsatt certifiering enligt SS-EN ISO 9001-2008. En nöjd och stolt förvaltningschef tackade revisorn för revisionen och gav ett stort tack till alla medarbetare som så förtjänstfullt arbetat för att uppnå detta enastående resultat.