Vi gratulerar Heidi Selenius!

 

Heidi Selenius försvarade den 30 november vid Stockholms universitet framgångsrikt sin doktorsavhandling ”Dyslexia and risk of future violence in forensic psychiatric patients”. Avhandlingen är ett resultat av flera års forskning vid RPK där Heidi under handledning av professor Henrik Belfrage screenat för dyslexi bland klinikens patienter och analyserat vilka särskilda behov patienter med läs- och skrivsvårigheter har. Avhandlingen kan rekvireras från psykologiska institutionen vid Stockholms universitet.