Certifiering enligt SS-EN ISO 9001:2008

Rättspsykiatriska regionkliniken är sedan 2011-02-17 certifierade enligt
internationell kvalitetsstandard SS-EN ISO 9001:2008. Detta innebär att RPK nu
har ett kvalitetsledningssystem som har genomgått och godkänts vid extern
revision av ackrediterat revisionsföretag (Intertek). Systemet är processinriktat
och genomgår fortlöpande revisioner och granskningar, såväl internt som
externt. Syftet är att verksamhetens processer skall vara kända av samtliga
medarbetare, samt att mål för verksamheten skall formuleras, resultat ska följas
upp och utvärderas för ständiga förbättringar.

En kvalitetsgrupp med bred representation avseende såväl avdelningstillhörighet
som yrkestillhörighet har av klinikens ledningsgrupp uppdraget att
vidareutveckla ledningssystemet så att det uppfyller och upprätthåller de krav
som såväl standard som myndigheter ställer.

http://www.rpksundsvall.se/wp-content/uploads/2011/03/Certifiering.pdf