Läkarna vid RPK polisanmäler sig själva

 http://www.rpksundsvall.se/wp-content/uploads/2010/04/Läkargruppen-vid-Rättspsyk1.pdf