Förändringar i vården av självskadande patienter

Från början av mars 2010 har Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall återgått till att blanda manliga och kvinnliga patienter på vårdavdelningar.

I september 2009 etablerade kliniken en särskild vårdavdelning avsedd för kvinnor med självskadeproblematik, vårdade enligt LPT, lagen om psykiatrisk tvångsvård. Kliniken har de senaste åren uppnått goda resultat i vården av dessa patienter. Avdelningen etablerades som ett seriöst försök att ytterligare fokusera på denna patientkategori, eftersom det ingår i klinikens uppdrag att ta emot särskilt vårdkrävande patienter som vårdas enligt LPT. Dessa patienter har remitterats från hela landet då hemortspsykiatrins resurser ansetts uttömda eller otillräckliga.

Försöket med en särskild avdelning för kvinnliga patienter med självskadebeteende har  funnits medföra avsevärt försämrat vårdklimat och en drastisk ökad frekvens av självdestruktiva handlingar. RPK Sundsvall återgår därför nu till att blanda kvinnliga LPT-patienter med andra patientgrupper, det vill säga kvinnor och män vårdade enligt LRV eller LPT. Däremot kommer kvinnliga LPT-patienter inte att vårdas tillsammans med manliga patienter som begått grova vålds- eller sexualbrott.