RPK – Egen förvaltning

Från och med den 1 mars 2010 blir Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall en egen förvaltning. Det innebär att RPK inte längre tillhör länssjukhuset, utan blir direkt underställda Landstingsdirektören.

Vi har eftersträvat detta, som ju innebär en plattare organisation med färre hierarkiska nivåer och kortare beslutsvägar. Det innebär en något ökad självständighet och frihet, men naturligtvis också ett större ansvar. Detta är en positiv utmaning, som kan fylla kliniken med energi att utveckla vår klinik ytterligare, som en trygg, säker och professionell verksamhet. Jag hoppas att alla medarbetare kan dela denna ambition.

Det är ännu inte klart i detalj vad den nya ordningen innebär, men en praktisk konsekvens är att RPK kommer att betraktas som ett eget LAS-område.

Erik Söderberg